Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
BabyBus - Nhạc thiếu nhi @BabyBus - Nhạc thiếu nhi
Education
4.5MVietnam4.2M17.9K0
2
Web5Ngay @Web5Ngay
Education
2.6MVietnam134.7K7K745
3
Discovery World @Discovery World
Education
2.1MVietnam126.5K2.4K120
4
Heo Peppa Tiếng Việt - Chính Thức @Heo Peppa Tiếng Việt - Chính Thức
Education
1.1MVietnam184.7K1.1K0
5
LIOLEO KIDS @LIOLEO KIDS
Education
836.1KVietnam846.9K8.3K874
6
BÀI HỌC THÀNH CÔNG @BÀI HỌC THÀNH CÔNG
Education
641.6KVietnam8.7K32235
7
Pháp Thoại Khai Tâm @lytuongpro
Education
614.1KVietnam111.4K2K301
8
Thai Pham @Thai Pham
Education
411.1KVietnam70K3.6K351
9
ChaoTrang @ChaoTrang
Education
249.1KVietnam115.6K89045
10
SpeakOnly - Học Nói Tiếng Anh @SpeakOnly - Học Nói Tiếng Anh
Education
247.2KVietnam11.1K37046
11
Dr. Wynn Tran Official @Dr. Wynn Tran Official
Education
217.1KVietnam29.5K1.4K143
12
Nguyễn Hữu Trí @hacthaybachthay
Education
209.5KVietnam31.5K2K228
13
Nguyễn Đăng Trung Hải @Nguyễn Đăng Trung Hải
Education
192KVietnam8.8K962127
14
Eugene Boyarchenkov @bojarewg
Education
139.1KGermany68.7K69952
15
Thinh Kent Carom Academy @Thinh Kent Carom Academy
Education
134.1KVietnam85.7K1.5K229
16
Spiderum @Spiderum
Education
114KVietnam7.4K33637