غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه
@ghafaridiet Iran Persian
View ghafaridiet’s contacts

Instagram Stats & Analytics for غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه (@ghafaridiet)

Followers
2.4M
Engagement Rate 0.97%
Food & Cooking
‎‏ بهاره غفاري ن.پ: ت-۶۲۰۸مشاورتغذيه، 📍 #dubai🇦🇪 📍#iran🇮🇷 @ghafarimoshaver شماره وقت دهي 91009994-021 راه ارتباطي براي استفاده از خدمات ما👇🏻
Date updated on 1/28/202314:25:49
 • Worldwide
  #10,067
  Global rank
 • Iran
  #486
  Country rank
 • Food & Cooking
  #21
  in Iran
Instagram Analytics for غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه

Here’re Instagram account statistics for ghafaridiet. The audience size of ghafaridiet is 2.4M followers. The account gained 1.3K new followers in the four last weeks. The Engagement Rate is 0.97%. The average number of likes and comments per Instagram post created by غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه is 23.8K and 179 respectively. ghafaridiet publishes content mostly about Food & Cooking.

Register for FREE to view full report

Check Instagram audience demographics
Audience Demographics
 • Audience countries, cities and states
 • Languages of audience
 • Full audience age-gender split
 • Influencers true reach
Audience Interests
 • Finance & Economics
  87%
 • Cinema & Actors/actresses
  87%
 • Trainers & Coaches
  87%
 • Full audience interests list
Check advertising performance
Brand Mentions
 • Estimated post price
 • Advertising post freq
 • Non-ad post freq
 • Native ad performance
Check for fake followers and engagements
Instagram Follower Growth for غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه
+1,342 followers last 4 weeks
+0.05%
 • Follow/unfollow patterns analysis
 • Following graph
 • Organic growth check
Instagram Account Activity
Avg Likes
23.8K
Avg Comments
179
 • Engagement analysis
 • Engagement authenticity check
 • Comment pods check
Similar accounts
Suggested accounts
Free report for Instagram account owners
including
Instagram Audience Demographic

Check @ghafaridiet audience demographics. Full report shows percentage for top-5 countries, top-5 cities, states breakdown for US, core gender, and top-5 languages.

@ghafaridiet audience quality analytics

Get in-depth analysis of the quality of audience and find fake or ghost followers numbers. The report will show the number of real people and influencers, the percentage of mass followers and suspicious accounts.

Audience age and gender

Evaluate the percentage of target age group and gender among @ghafaridiet audience. The report will show the percent of each age-gender group and overall split.

FAQ: Instagram Stats for ghafaridiet Instagram Account

Eager to learn more about the @ghafaridiet Instagram followers? Or maybe you need to review the engagement rate and other vital metrics of غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه Instagram account since you want to collaborate with them? There could be a lot of reasons why you might be interested in learning the غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه analytics data. But no matter the cause, we prepared this small and insightful FAQ to answer the most popular questions about غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه Instagram statistics.

How to browse @ghafaridiet Instagram statistics?

You can conduct a full-fledged and in-depth analysis of غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه’s account and review its Instagram Analytics while analyzing the most crucial and essential metrics (like authentic engagement, audience quality score, and many other indicators) in the full HypeAuditor Instagram report.

What kind of @ghafaridiet Instagram stats are available?

As we have briefly mentioned above, there are many insightful data and metrics for you to review for any given Instagram account. Such core metrics as the audience demographics and interests, follower growth, engagement rate, comment authenticity, and sponsored posts performance are available. The list doesn’t end there, as there are a lot of other essential metrics. But exactly with these statistics, you can easily monitor غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه Instagram analytics via the complete Instagram Analytical Report.

How many followers does غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه have on Instagram?

@ghafaridiet Instagram follower count is currently at 2.4M followers. And just like any other Instagram account, the total number of followers is constantly changing. So if you want to understand how actively an Instagram account, such as غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه, is growing, you are able to do so in the HypeAuditor Instagram report.

What is the engagement rate of غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه’s Instagram Account?

The engagement rate of @ghafaridiet Instagram account is 0.97%. Typically, the engagement rate metric determines how actively the audience engages with the influencer’s content. That will show how much impact an influencer can potentially make upon promoting or advertising a specific product via their Instagram account.

How much does غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه make per Instagram post?

Everything that somehow concerns such questions as how much does غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه make per instagram post, story, or even what’s غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه net worth - can be freely reviewed in our full report. Simply upgrade your access to review more insightful data on millions of other social influencer accounts. That way, you’ll be able to compare and decided on the right collaborator who will be suitable for your business.

What is the average likes count on @ghafaridiet’s Instagram Posts?

The average amount of likes is around 23.8K per post. However, to better understand how a particular account performs or, in this case, @ghafaridiet instagram works, it’s vital to be focusing on the level of engagement, not just غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه most liked Instagram post. Since that metric will show just how much percentage of the audience is actively involved with the content creator content. That fact alone may completely change your social influencer strategy.

How many comments on average does @ghafaridiet receive per Instagram Post?

The moderate comments are 179 per post. There is no doubt that the number of comments is one of the most blatant indicators to understand how active the audience of an Instagram account is, similar to the غفاري دايت رژيم درماني و تغذيه Instagram. However, besides the number of comments, it’s even more critical to track the overall engagement level and the authenticity of the comments. There are a lot of accounts that may claim that they have a large number of followers. But what you may not understand is that some of these followers may turn to be bots.