Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
Dân Thể Hình @Dân Thể Hình
Sports
2MVietnam103.1K4.2K83
2
Đỗ Kim Phúc - Freestyle Football @Đỗ Kim Phúc - Freestyle Football
Sports
1.8MVietnam489.7K9.6K345
3
Đỗ Kim Phúc Bóng Đá TV @Đỗ Kim Phúc Bóng Đá TV
Sports
639.1KVietnam78.2K2K85
4
Ghiền Bóng Đá TV @Ghiền Bóng Đá TV
Sports
631.5KVietnam19.8K38626
5
TheHinhOnline @TheHinhOnline
Sports
621.1KVietnam34.2K72262
6
Vlog Minh Hải @donkeynhim
Sports
583KVietnam62.2K898192
7
Cảm Bóng Đá @Cảm Bóng Đá
Sports
567.6KVietnam43.2K1.1K133
8
Street Workout Lang Hoa @Street Workout Lang Hoa
Sports
556.4KVietnam16K827139
9
Kplus Sports @Kplus Sports
Sports
466KVietnam53.6K738121
10
Tungage @tungage
Sports
374.5KVietnam66.9K3.2K115
11
SHINPHAMM @GreenGeckoTeam
Sports
364KVietnam46.5K2.3K238
12
Gym và Võ Thuật @Gym và Võ Thuật
Sports
320.5KVietnam15.6K33569
13
Troll Bóng Đá @Troll Bóng Đá
Sports
311.5KVietnam11.4K31325
14
AFF Suzuki Cup @AFFSuzukiCup
Sports
307.1KVietnam14.5K332162
15
Hoàng Bi @Hoàng Bi
Sports
275.1KVietnam140.3K1.4K166
16
Thy Freestyle Soccer @freestyle1612
Sports
238.5KVietnam48K1.3K50
17
Duy Nguyen THOL @thehinhinfo
Sports
195.4KVietnam20.3K58716
18
NVB TV @NVB TV
Sports
182KVietnam34.8K1.3K138
19
Nguyễn Ngọc Anh Footballer @Nguyễn Ngọc Anh Footballer
Sports
111.4KVietnam7.8K35443