Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
Hau Hoang @Hau Hoang
Music
6.8MVietnam11M237.3K9.8K
2
NhacPro Tube @NhacPro Tube
Music
5.3MVietnam256.1K1.3K79
3
K-ICM Official @K-ICM Official
Music
4.5MVietnam241.1K17.9K1.2K
4
Thuy Nga @Thuy Nga
Music
4MVietnam58.2K650115
5
Nguyễn Hương Ly Official @Nguyễn Hương Ly Official
Music
3.9MVietnam2.1M47.2K3.4K
6
Nam Việt Music @Nam Việt Music
Music
3.1MVietnam290.9K1.6K34
7
Giọng Ca Để Đời @Giọng Ca Để Đời
Music
3.1MVietnam58.5K37481
8
Di Di @Di Di
Music
2.5MVietnam749.8K14.6K577
9
G5R Squad @G5R Squad
Music
2.4MVietnam113.7K5.4K115
10
ACV Music @ACV Music
Music
2.4MVietnam396.2K5.1K162
11
BD Media Music @hoangminhusd
Music
2.3MVietnam65.6K60151
12
Ethereum Foundation @Ethereum Foundation
Music
2.2MVietnam182.1K1.7K85
13
HOA HỒNG DẠI MUSIC @HOA HỒNG DẠI MUSIC
Music
2MVietnam30.3K59124
14
Hari Won @HariWonofficial
Music
2MVietnam182.9K3.2K161
15
Vinamilk @vinamilk
Music
1.8MVietnam6.1M980
16
BlackBi Original @BlackBi Original
Music
1.7MVietnam3.7M131.9K7.9K
17
Hiếu Organ @Hiếu Organ
Music
1.6MVietnam201.9K58258
18
Thái Quỳnh Official @Thái Quỳnh Official
Music
1.5MVietnam378.4K15.7K818
19
ERIK Official @ERIK Official
Music
1.5MVietnam20.4M163.7K10.6K
20
Phan Ann @rapperphanann
Music
1.5MVietnam348.5K13.8K783
21
ĐỨC PHÚC OFFICIAL @ĐỨC PHÚC OFFICIAL
Music
1.4MVietnam11.4M421K19.3K
22
EvB Records @EvB Records
Music
1.4MVietnam440.1K27K1.3K
23
Binz Da Poet @Binz Da Poet
Music
1.4MVietnam9.1M394K15.4K
24
Chi Pu Official @chipuofficial
Music
1.4MVietnam67.8K1.6K103
25
Trai Ngoan @gudboizteam
Music
1.3MVietnam1.9M13.2K1.4K
26
Hương Giang @Hương Giang
Music
1.3MVietnam627.3K12.9K439
27
Trúc Nhân @trucnhanchannel
Music
1.3MVietnam12.3M23.6K818
28
Đàm Vĩnh Hưng @DamVinhHungPOPS
Music
1.3MVietnam224.7K3.5K418
29
Hồ Việt Trung @HoVietTrungPOPS
Music
1.2MVietnam27.3K49726
30
Ngô Kiến Huy @Ngô Kiến Huy
Music
1.2MVietnam172.7K4.1K165
31
Hi Anh Trai @Hi Anh Trai
Music
1.1MVietnam28.5K1.2K73
32
Quân A.P Official @Quân A.P Official
Music
1.1MVietnam2.7M18.4K492
33
G Entertainment @G Entertainment
Music
1MVietnam62.4K6.7K105
34
Soái Nhi Official @Soái Nhi Official
Music
980KVietnam569.6K18.2K1.4K
35
Soobin Hoàng Sơn Official @SoobinNguyen
Music
960.5KVietnam22.1K1.8K153
36
Hoài Lâm @Hoài Lâm
Music
959.1KVietnam13.3K50459
37
Nhạc Trẻ Chọn Lọc @Nhạc Trẻ Chọn Lọc
Music
921.2KVietnam189K1.7K35
38
Nhật Phong @Nhật Phong
Music
914.1KVietnam1.1M15.7K1.2K
39
Hạ Vũ @Hạ Vũ
Music
860.2KVietnam35.2K1.1K46
40
Kim Ny Ngoc Music @Kim Ny Ngoc Music
Music
846.1KVietnam58.4K92576
41
Han SaRa @Han SaRa
Music
831.2KVietnam1M25.6K1.2K
42
Đur Siu Official 81 @Đur Siu Official 81
Music
816.1KVietnam454.4K9K1.1K
43
Thanh Hưng Official @thanhhungidol
Music
813.1KVietnam16.6K81398
44
Fanny Trần @Fanny Trần
Music
807.1KVietnam36.4K1.5K89
45
Hương Tràm Singer @Hương Tràm Singer
Music
801.5KVietnam137.5K1.2K152
46
ICM Studio @ICM Studio
Music
796KVietnam10.3K60545
47
OSAD Official @OSAD Official
Music
783.1KVietnam933.9K30.3K2.1K
48
Bé Mai Vy @Bé Mai Vy
Music
781.1KVietnam108.5K1.2K0
49
ACV Remix @ACV Remix
Music
772.2KVietnam362.3K2.9K85
50
BẠN CÓ TÀI MÀ @BẠN CÓ TÀI MÀ
Music
767KVietnam35.7K2.6K76