Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
FAP TV @FAPtivi
Movies and TV
11.8MVietnam8M180.2K4.5K
2
Ghiền Mì Gõ @Ghiền Mì Gõ
Movies and TV
5.9MVietnam1.5M17.9K850
3
LA LA SCHOOL @LA LA SCHOOL
Movies and TV
4.7MVietnam2M44.4K4.3K
4
DIEN QUAN Film @DIEN QUAN Film
Movies and TV
3.6MVietnam42.2K43134
5
Phim Hài - Bình Minh Film @Phim Hài - Bình Minh Film
Movies and TV
2.8MVietnam283.8K99981
6
Phim Hài Hay - Phim Hài Việt @Phim Hài Hay - Phim Hài Việt
Movies and TV
2.6MVietnam40.2K24414
7
Van Son @VanSonOnline
Movies and TV
1.7MVietnam187K2.6K142
8
Vietnamese Fairy Tales @Vietnamese Fairy Tales
Movies and TV
1.5MVietnam911.6K5.2K264
9
Bảo Ren @Bảo Ren
Movies and TV
1.4MVietnam2M34.3K6.2K
10
BB Trần @BB Trần
Movies and TV
1.4MVietnam81.5K3.1K96
11
Cải Lương Việt Nam @Cải Lương Việt Nam
Movies and TV
1.1MUnited States129.8K68820
12
HTV Films @HTV Films
Movies and TV
1.1MVietnam39.3K31631
13
TNK - PHIM KIẾM HIỆP @TNK - PHIM KIẾM HIỆP
Movies and TV
1.1MVietnam92.9K60136
14
Mạc Văn Khoa Official @Mạc Văn Khoa Official
Movies and TV
1.1MVietnam177.8K4.5K163
15
ĐỜI TV @ĐỜI TV
Movies and TV
925.2KVietnam1.3M19.1K889
16
Phê Phim @Phê Phim
Movies and TV
917.1KVietnam111.9K4.2K455
17
Winx Club Việt Nam @WinxClubVietnam
Movies and TV
813.1KVietnam198.6K1.1K0
18
Diễn viên Duy Khánh @Diễn viên Duy Khánh
Movies and TV
761.1KVietnam55.8K1.6K153
19
Mạnh CFM @Mạnh CFM
Movies and TV
605.6KVietnam33.4K2.2K117
20
CheeseNguyeen @CheeseNguyeen
Movies and TV
580.1KVietnam281.7K23.2K952
21
Ngộ Không TV @Ngộ Không TV
Movies and TV
527.2KVietnam95.7K65933
22
77 dramaclips @wowumao
Movies and TV
517.3KVietnam517.1K2.8K115
23
Tài Pô Độ @Tài Pô Độ
Movies and TV
483.5KVietnam11.8K46020
24
Lif KUN @Lif KUN
Movies and TV
480KVietnam5M1.1K64
25
Hài Tuyển Chọn Hay Nhất @Hài Tuyển Chọn Hay Nhất
Movies and TV
457.1KVietnam615.3K3.2K99
26
Nữ Chủ Tịch @Nữ Chủ Tịch
Movies and TV
424.1KVietnam32.9K32627
27
Siêu thị Film @Siêu thị Film
Movies and TV
376KVietnam60.9K31564
28
Shana ARMY @Shana ARMY
Movies and TV
347.5KVietnam49.5K4.1K181
29
Hài Việt Hay Nhất @Hài Việt Hay Nhất
Movies and TV
334.2KVietnam222.1K89646
30
Wowy @wowysg
Movies and TV
331.2KVietnam102.2K3.7K140
31
W2W Cartoon @W2W Cartoon
Movies and TV
315.5KVietnam38.9K1.8K222
32
Dương Nhất Linh Official @Dương Nhất Linh Official
Movies and TV
304.1KVietnam31.1K60675
33
Chuyện Nàng Dâu @Chuyện Nàng Dâu
Movies and TV
302.5KVietnam101.8K94666
34
The Ngáo @The Ngáo
Movies and TV
222.5KVietnam21.9K89863
35
Mọt Khám Phá @Mọt Khám Phá
Movies and TV
173KVietnam1.6M15.4K651
36
TEEM XYOOJ @TEEM XYOOJ
Movies and TV
167.5KVietnam13.4K52549
37
The Simpsons @The Simpsons
Movies and TV
69.4KVietnam48K48258
38
Mirai Otaku [AMV] @Mirai Otaku [AMV]
Movies and TV
10.8KVietnam6.8K32763