Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
NTN Vlogs @NTN Vlogs
Entertainment
9MVietnam3.7M255.1K4K
2
PHD Troll @PHD Troll
Entertainment
6.2MVietnam1.6M28.3K1.7K
3
KN Channel @KN Channel
Entertainment
6MVietnam512.2K2.5K0
4
MISTHY TV @MISTHY TV
Entertainment
5.6MVietnam1.2M51.3K2.2K
5
DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí @DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí
Entertainment
5.3MVietnam113.3K76945
6
Oops Banana @Oops Banana
Entertainment
4.7MVietnam783.2K13.7K480
7
Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet @Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet
Entertainment
4.7MVietnam1.2M8.9K1.9K
8
MixiGaming @MixiGaming
Entertainment
4.1MVietnam1.1M41.6K1.9K
9
BIBI TV @tungtk100
Entertainment
4MVietnam423.3K1.7K83
10
Bà Tân Vlog @Bà Tân Vlog
Entertainment
4MVietnam621.8K14.3K839
11
YEAH1TV @2idolshow
Entertainment
3.8MVietnam218.4K1.8K141
12
SVM SCHOOL @SVM SCHOOL
Entertainment
3.7MVietnam387.1K2K162
13
KhangProFilm @lamchankhangsinger
Entertainment
3.7MVietnam999.1K28.7K1.2K
14
KHƯƠNG DỪA CHANNEL @KHƯƠNG DỪA CHANNEL
Entertainment
3.4MVietnam214.3K4.3K577
15
Ẩm Thực Tam Mao @bumblebeez2
Entertainment
3.3MVietnam854.5K9.1K349
16
AnAn ToysReview TV @AnAn ToysReview TV
Entertainment
3.3MVietnam176.7K7810
17
Gãy TV @Gãy TV
Entertainment
3.1MVietnam1.5M16.8K853
18
VieShows @VieShows
Entertainment
3MVietnam259.7K3.4K139
19
Thiên An Official @Thiên An Official
Entertainment
3MVietnam139.4K3.9K1.5K
20
Hưng Vlog @Hưng Vlog
Entertainment
2.9MVietnam966.3K17.9K1.2K
21
MCVMedia @MCVMedia
Entertainment
2.9MVietnam80.9K56010
22
H&M Channel @H&M Channel
Entertainment
2.9MVietnam985.2K25.2K710
23
HAM TV @HAM TV
Entertainment
2.8MVietnam285.6K2.7K159
24
Schannel @cellphoneuk
Entertainment
2.7MVietnam148.1K4.1K260
25
XEM GÌ HÔM NAY @XEM GÌ HÔM NAY
Entertainment
2.6MVietnam94.7K2.4K215
26
Huỳnh Lập Official @Huỳnh Lập Official
Entertainment
2.6MVietnam1.5M79.2K780
27
Hồ Quang Hiếu TV @Hồ Quang Hiếu TV
Entertainment
2.5MVietnam44.4K1.8K153
28
Trung Ruồi Official @Trung Ruồi Official
Entertainment
2.5MVietnam648.5K8.2K244
29
FLAHO @mangnonbubbles
Entertainment
2.5MVietnam724.6K12.4K367
30
Oops Buron @Oops Buron
Entertainment
2.5MVietnam42.5K2.2K167
31
Linh Ngọc Đàm @Linh Ngọc Đàm
Entertainment
2.4MVietnam536.3K26.6K625
32
Phim Hay ® @Phim Hay ®
Entertainment
2.4MVietnam78.8K1979
33
Ohsusu TV @Ohsusu TV
Entertainment
2.4MVietnam27.1K1.8K87
34
VIVA Network @VIVA Network
Entertainment
2.4MVietnam12.9K28848
35
Thu Trang Official @Thu Trang Official
Entertainment
2.4MVietnam83.8K2.2K153
36
TACA CHANNEL NEW @TACA CHANNEL NEW
Entertainment
2.1MVietnam92.7K4.5K310
37
MYKINGDOM @MYKINGDOM
Entertainment
2.1MVietnam22.8K29351
38
THÁNH LỒNG TIẾNG Official @THÁNH LỒNG TIẾNG Official
Entertainment
2MVietnam21K69735
39
Hữu Bộ Vlogs @Hữu Bộ Vlogs
Entertainment
2MVietnam333.5K12.1K1.6K
40
Ngọc Trinh Official @Ngọc Trinh Official
Entertainment
1.9MVietnam2.8M71.5K2.8K
41
KN Cheno @KN Cheno
Entertainment
1.9MVietnam132.4K1K0
42
Color Man @Color Man
Entertainment
1.9MVietnam166.6K2.9K262
43
Gãy Media @Gãy Media
Entertainment
1.9MVietnam3.3M33.8K1.7K
44
ToyStation @ToyStation
Entertainment
1.8MVietnam1.1M20.9K965
45
Tam Mao TV @prasad0sreedhar
Entertainment
1.8MVietnam288.1K5.7K138
46
Thảo Phạm (Su Móm) @Thảo Phạm (Su Móm)
Entertainment
1.8MVietnam97.9K6.9K767
47
Nhac DJ @CauBeKoTen
Entertainment
1.8MVietnam23.3K30919
48
Hậu Cáo TV @Hậu Cáo TV
Entertainment
1.8MVietnam273.3K4.1K203
49
5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ @5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ
Entertainment
1.8MVietnam269.4K8.7K2.3K
50
MAZK TV @MAZK TV
Entertainment
1.7MVietnam61.6K1.4K105