Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
dP Art Drawing @dP Art Drawing
Entertainment
1.5MVietnam20.6M1.2M34.3K
2
My Tam @MyTamOfficial
Music
0Vietnam12.3M202.1K58.1K
3
Trúc Nhân @trucnhanchannel
Music
1.3MVietnam12.3M23.6K818
4
ĐỨC PHÚC OFFICIAL @ĐỨC PHÚC OFFICIAL
Music
1.4MVietnam11.4M421K19.3K
5
Hau Hoang @Hau Hoang
Music
6.8MVietnam11M237.3K9.8K
6
Binz Da Poet @Binz Da Poet
Music
1.4MVietnam9.1M394K15.4K
7
Long Hách Official @Long Hách Official
Entertainment
517KVietnam7.4M42.1K1.4K
8
Huỳnh Lập Official @Huỳnh Lập Official
Entertainment
2.7MVietnam6.9M220.6K12K
9
Vinamilk @vinamilk
Music
1.8MVietnam6.1M980
10
Viettel Telecom @Viettelchannels
Entertainment
172.5KVietnam5.8M990
11
BabyBus - Nhạc thiếu nhi @BabyBus - Nhạc thiếu nhi
Education
4.5MVietnam4.2M17.9K0
12
BlackBi Original @BlackBi Original
Music
1.7MVietnam3.7M131.9K7.9K
13
FAP TV @FAPtivi
Movies and TV
12MVietnam3.4M79.3K1.9K
14
Gãy Media @Gãy Media
Entertainment
1.9MVietnam3.3M33.8K1.7K
15
NTN Vlogs @NTN Vlogs
Entertainment
9.1MVietnam3.2M213K4.9K
16
Gãy TV @Gãy TV
Entertainment
3.2MVietnam3M23K1.1K
17
Vũ Khắc Tiệp Official @Vũ Khắc Tiệp Official
People & Blogs
704.5KVietnam2.9M54.6K2.8K
18
Ngọc Trinh Official @Ngọc Trinh Official
Entertainment
1.9MVietnam2.8M71.5K2.8K
19
Quân A.P Official @Quân A.P Official
Music
1.1MVietnam2.7M18.4K492
20
LAY TV & Family @LAY TV & Family
Movies and TV
4.2MVietnam2.5M18K1.2K
21
Anh Thám Tử @Anh Thám Tử
People & Blogs
1.8MVietnam2.4M34.8K1.4K
22
DÂN TỘC VIỆT NAM @khatmau28788
People & Blogs
844KVietnam2.2M15.8K836
23
Khoa Pug @Khoa Pug
People & Blogs
2.9MVietnam2.1M58.8K8.5K
24
Nguyễn Hương Ly Official @Nguyễn Hương Ly Official
Music
3.9MVietnam2.1M47.2K3.4K
25
Trai Ngoan @gudboizteam
Music
1.3MVietnam1.9M13.2K1.4K
26
Trường Quân TQ97 Gaming @Trường Quân TQ97 Gaming
Movies and TV
2.5MVietnam1.9M46.3K1.7K
27
Nino's Home @Nino's Home
How-to & Style
3.6MVietnam1.9M71.6K5.2K
28
Rô Ti Official @chipmax123
Music
561.1KVietnam1.8M32.9K3.3K
29
Thơ Nguyễn @Thơ Nguyễn
People & Blogs
8.4MVietnam1.8M21.9K1.5K
30
Cua Mề @Cua Mề
Entertainment
1.1MVietnam1.8M14.6K1.1K
31
Mều Channel @Mều Channel
Video Games
4.4MVietnam1.7M63.6K1.6K
32
Hưng Troll @Hưng Troll
Entertainment
617KVietnam1.6M20.3K2.4K
33
Ping Lê @Ping Lê
People & Blogs
293.1KVietnam1.6M32.8K1.2K
34
PHD Troll @PHD Troll
Entertainment
6.2MVietnam1.6M28.3K1.7K
35
PUBG MOBILE VN @PUBG MOBILE VN
Video Games
308.5KVietnam1.6M1.5K169
36
HUNGAKIRA MOBILE @HUNGAKIRA MOBILE
Video Games
1.1MVietnam1.2M36.3K1.8K
37
ViruSs @ViruSs
People & Blogs
3.9MVietnam1.2M38.8K1.5K
38
Tiki @TikiVBlog
Entertainment
387.5KVietnam1.2M16623
39
Game Analysis @Game Analysis
Video Games
482.1KVietnam1.2M36.9K2.4K
40
RedhoodVN @RedhoodVN
Video Games
5.1MVietnam1.2M62.5K3K
41
Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet @Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet
Entertainment
4.7MVietnam1.2M8.9K1.9K
42
MISTHY TV @MISTHY TV
Entertainment
5.6MVietnam1.2M51.3K2.2K
43
Hot Showbiz @Hot Showbiz
Entertainment
234.4KVietnam1.1M13.3K773
44
Ask Me Why - Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày @Ask Me Why - Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày
How-to & Style
680.2KVietnam1.1M18.5K5K
45
Nhật Phong @Nhật Phong
Music
914.1KVietnam1.1M15.7K1.2K
46
MangoVid @MangoVid
How-to & Style
372KVietnam1.1M10.8K448
47
Jenny Huynh @Jenny Huynh
People & Blogs
826.1KVietnam1.1M49.6K1.6K
48
123 GO! CHALLENGE Vietnamese @123 GO! CHALLENGE Vietnamese
Entertainment
563.2KVietnam1M5.7K133
49
Han SaRa @Han SaRa
Music
831.2KVietnam1M25.6K1.2K
50
Độc Lạ Bình Dương @Độc Lạ Bình Dương
People & Blogs
782.1KVietnam1M13.8K2.1K
1220