Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
ĐỨC PHÚC OFFICIAL @ĐỨC PHÚC OFFICIAL
Music
1.4MVietnam11.4M421K19.3K
2
Binz Da Poet @Binz Da Poet
Music
1.4MVietnam9.1M394K15.4K
3
HuyR @HuyR
Music
1MVietnam22.1M391.2K17K
4
My Tam @MyTamOfficial
Music
0Vietnam18.6M363.2K107.4K
5
NTN Vlogs @NTN Vlogs
Entertainment
9MVietnam3.7M255.1K4K
6
BlackBi Original @BlackBi Original
Music
1.7MVietnam3.7M131.9K7.9K
7
ERIK Official @ERIK Official
Music
1.5MVietnam8.8M83.2K5.2K
8
FAP TV @FAPtivi
Movies and TV
12MVietnam3.4M79.3K1.9K
9
Huỳnh Lập Official @Huỳnh Lập Official
Entertainment
2.6MVietnam1.5M79.2K780
10
Nino's Home @Nino's Home
How-to & Style
3.6MVietnam1.9M71.6K5.2K
11
Ngọc Trinh Official @Ngọc Trinh Official
Entertainment
1.9MVietnam2.8M71.5K2.8K
12
Mều Channel @Mều Channel
Video Games
4.4MVietnam1.7M63.6K1.6K
13
RedhoodVN @RedhoodVN
Video Games
5.1MVietnam1.2M62.5K3K
14
Cris Devil Gamer @CrisDevilGamer
Video Games
9.1MVietnam1.7M61.2K2.7K
15
Khoa Pug @Khoa Pug
People & Blogs
2.9MVietnam2.1M58.8K8.5K
16
Vũ Khắc Tiệp Official @Vũ Khắc Tiệp Official
People & Blogs
704.5KVietnam2.9M54.6K2.8K
17
MISTHY TV @MISTHY TV
Entertainment
5.6MVietnam1.2M51.3K2.2K
18
Quang Dang Tran Official @Quang Dang Tran Official
Music
57.6KVietnam2.8M50.8K3.6K
19
Nam Lầy @Nam Lầy
Video Games
2.5MVietnam745K50.6K3.1K
20
Toàn Tây @Toàn Tây
Video Games
1.2MVietnam491K49.9K3.4K
21
Trương Thế Vinh @TruongTheVinhPOPS
Music
130.1KVietnam912.1K49.6K2.8K
22
Jenny Huynh @Jenny Huynh
People & Blogs
826.1KVietnam1.1M49.6K1.6K
23
Trường Quân TQ97 Gaming @Trường Quân TQ97 Gaming
Movies and TV
2.5MVietnam1.9M46.3K1.7K
24
Long Hách Official @Long Hách Official
Entertainment
517KVietnam7.4M42.1K1.4K
25
MixiGaming @MixiGaming
Entertainment
4.1MVietnam1.1M41.6K1.9K
26
Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi @Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi
Entertainment
1.4MVietnam844K40.3K5.2K
27
Anh Thám Tử @Anh Thám Tử
People & Blogs
1.8MVietnam2.9M40.2K2K
28
Xemesis @Spidercells
Entertainment
840.4KVietnam517.7K40.1K1.2K
29
Game Analysis @Game Analysis
Video Games
482.1KVietnam1.2M36.9K2.4K
30
HUNGAKIRA MOBILE @HUNGAKIRA MOBILE
Video Games
1.1MVietnam1.2M36.3K1.8K
31
ViruSs @ViruSs
People & Blogs
3.9MVietnam775K35.8K1.9K
32
Mạc Văn Khoa Official @Mạc Văn Khoa Official
Movies and TV
1.2MVietnam894.7K34.7K1.1K
33
G Entertainment @G Entertainment
Music
1MVietnam849.1K34.4K1.1K
34
Gãy Media @Gãy Media
Entertainment
1.9MVietnam3.3M33.8K1.7K
35
AS Mobile Vlog @AS Mobile Vlog
People & Blogs
1.3MVietnam801.9K33K937
36
Ping Lê @Ping Lê
People & Blogs
293.1KVietnam1.6M32.8K1.2K
37
The Reviewer @The Reviewer
Entertainment
397.1KVietnam727.5K32.5K1K
38
VieTalents @VieTalents
Entertainment
1.6MVietnam2.8M32.3K2.9K
39
FUNNY GAMING TV @FUNNY GAMING TV
Video Games
2.1MVietnam580.1K32.2K1.8K
40
OSAD Official @OSAD Official
Music
783.1KVietnam933.9K30.3K2.1K
41
YEWON TV @YEWON TV
People & Blogs
1MVietnam747.5K29.8K2.2K
42
KhangProFilm @lamchankhangsinger
Entertainment
3.7MVietnam999.1K28.7K1.2K
43
Angela Chây Hốp @Angela Chây Hốp
People & Blogs
1MVietnam251.1K28.7K705
44
PHD Troll @PHD Troll
Entertainment
6.2MVietnam1.6M28.3K1.7K
45
CheeseNguyeen @CheeseNguyeen
Movies and TV
591.5KVietnam385.4K27.5K918
46
Mollu TV @Mollu TV
Video Games
374.1KVietnam638.8K27.4K17K
47
LAY TV & Family @LAY TV & Family
Movies and TV
4.2MVietnam3.9M27.3K832
48
Blvck vines Official @Blvck vines Official
Entertainment
457.2KVietnam801.3K27.1K1.1K
49
EvB Records @EvB Records
Music
1.4MVietnam440.1K27K1.3K
50
Linh Ngọc Đàm @Linh Ngọc Đàm
Entertainment
2.4MVietnam536.3K26.6K625
1220