Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
My Tam @MyTamOfficial
Music
0Vietnam12.3M202.1K58.1K
2
dP Art Drawing @dP Art Drawing
Entertainment
1.5MVietnam20.6M1.2M34.3K
3
ĐỨC PHÚC OFFICIAL @ĐỨC PHÚC OFFICIAL
Music
1.4MVietnam11.4M421K19.3K
4
Mollu TV @Mollu TV
Video Games
374.1KVietnam638.8K27.4K17K
5
Binz Da Poet @Binz Da Poet
Music
1.4MVietnam9.1M394K15.4K
6
Huỳnh Lập Official @Huỳnh Lập Official
Entertainment
2.7MVietnam6.9M220.6K12K
7
Hau Hoang @Hau Hoang
Music
6.8MVietnam11M237.3K9.8K
8
Khoa Pug @Khoa Pug
People & Blogs
2.9MVietnam2.1M58.8K8.5K
9
BlackBi Original @BlackBi Original
Music
1.7MVietnam3.7M131.9K7.9K
10
MV CHANNEL - ANIMATOR MINECRAFT @MV CHANNEL - ANIMATOR MINECRAFT
Video Games
399KVietnam332.7K13.4K7.9K
11
Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi @Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi
Entertainment
1.4MVietnam797.8K49.7K7K
12
Anh Chủ Nhà @Anh Chủ Nhà
People & Blogs
238.5KVietnam95.6K11.1K5.6K
13
Nino's Home @Nino's Home
How-to & Style
3.6MVietnam1.9M71.6K5.2K
14
Ask Me Why - Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày @Ask Me Why - Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày
How-to & Style
680.2KVietnam1.1M18.5K5K
15
NTN Vlogs @NTN Vlogs
Entertainment
9.1MVietnam3.2M213K4.9K
16
Ken Bi Official @Ken Bi Official
People & Blogs
710.1KVietnam362.6K18.8K3.9K
17
Dung Senpai @MrDragonCandy9x
Video Games
1.5MVietnam274.5K30.5K3.8K
18
Lộc Fuho TV @Lộc Fuho TV
People & Blogs
1MVietnam663.8K27.7K3.6K
19
Nguyễn Hương Ly Official @Nguyễn Hương Ly Official
Music
3.9MVietnam2.1M47.2K3.4K
20
Rô Ti Official @chipmax123
Music
561.1KVietnam1.8M32.9K3.3K
21
Nam Lầy @Nam Lầy
Video Games
2.5MVietnam745K50.6K3.1K
22
RedhoodVN @RedhoodVN
Video Games
5.1MVietnam1.2M62.5K3K
23
Ngọc Trinh Official @Ngọc Trinh Official
Entertainment
1.9MVietnam2.8M71.5K2.8K
24
Vũ Khắc Tiệp Official @Vũ Khắc Tiệp Official
People & Blogs
704.5KVietnam2.9M54.6K2.8K
25
Hoaprox Official @HoaproxRTD
Music
585.5KVietnam913.2K26K2.6K
26
Ken Bi Couple @Ken Bi Couple
People & Blogs
980KVietnam434K24.2K2.5K
27
Toàn Tây @Toàn Tây
Video Games
1.2MVietnam650.3K46.4K2.5K
28
5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ @5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ
Entertainment
1.8MVietnam445.2K11.2K2.4K
29
Hưng Troll @Hưng Troll
Entertainment
617KVietnam1.6M20.3K2.4K
30
Game Analysis @Game Analysis
Video Games
482.1KVietnam1.2M36.9K2.4K
31
YEWON TV @YEWON TV
People & Blogs
1MVietnam747.5K29.8K2.2K
32
Ẩm Thực Châu Phi @Ẩm Thực Châu Phi
Entertainment
369KVietnam359.2K15.7K2.2K
33
MISTHY TV @MISTHY TV
Entertainment
5.6MVietnam1.2M51.3K2.2K
34
Độc Lạ Bình Dương @Độc Lạ Bình Dương
People & Blogs
782.1KVietnam1M13.8K2.1K
35
OSAD Official @OSAD Official
Music
783.1KVietnam933.9K30.3K2.1K
36
Đức Toại Vlogs @Đức Toại Vlogs
Entertainment
1.3MVietnam650.4K24.9K2.1K
37
Bibimbap Bắp @Bibimbap Bắp
Entertainment
1.3MVietnam322.2K16.6K2K
38
Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet @Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet
Entertainment
4.7MVietnam1.2M8.9K1.9K
39
Huỳnh Tấn Trường official @Huỳnh Tấn Trường official
People & Blogs
435.1KVietnam754.8K26.3K1.9K
40
FAP TV @FAPtivi
Movies and TV
12MVietnam3.4M79.3K1.9K
41
FUNNY GAMING TV @FUNNY GAMING TV
Video Games
2.1MVietnam580.1K32.2K1.8K
42
HUNGAKIRA MOBILE @HUNGAKIRA MOBILE
Video Games
1.1MVietnam1.2M36.3K1.8K
43
Gãy Media @Gãy Media
Entertainment
1.9MVietnam3.3M33.8K1.7K
44
PHD Troll @PHD Troll
Entertainment
6.2MVietnam1.6M28.3K1.7K
45
Trường Quân TQ97 Gaming @Trường Quân TQ97 Gaming
Movies and TV
2.5MVietnam1.9M46.3K1.7K
46
Duy Thường Team @Duy Thường Team
Entertainment
944KVietnam658.2K16.8K1.7K
47
Mều Channel @Mều Channel
Video Games
4.4MVietnam1.7M63.6K1.6K
48
meGAME @meGAME
Video Games
457.1KVietnam817.9K22.2K1.6K
49
Thánh Xàm Vlog @Thánh Xàm Vlog
Entertainment
923.1KVietnam715.3K24.1K1.6K
50
Anh Hảo Official @Anh Hảo Official
Video Games
160KVietnam106K11K1.6K
1220