👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑
@page_davara_nerwaya Iraq Persian
View page_davara_nerwaya’s contacts

Instagram Stats & Analytics for 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 (@page_davara_nerwaya)

Followers
23.1K
Engagement Rate 2.89%
‎🌹بخێرهاتنا وە دكەین 🌹 ‎بو پەیچێ ئێكانە یێ دەفەرا نێروەییا ل تورا كومەلایەتی یا ئینستاگرامی SnapChat👻 Davara_Nerwaya 👍
This data may be out of dateUpdate
 • Worldwide
  #861,194
  Global rank
 • Iraq
  #12,092
  Country rank
 • N/A
  Category rank
Instagram Analytics for 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑

Here’re Instagram account statistics for page_davara_nerwaya. The audience size of page_davara_nerwaya is 23.1K followers. The account gained 82 new followers in the four last weeks. The Engagement Rate is 2.89%. The average number of likes and comments per Instagram post created by 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 is 658 and 19 respectively. page_davara_nerwaya publishes content mostly about .

Register for FREE to view full report

Check Instagram audience demographics
Audience Demographics
 • Audience countries, cities and states
 • Languages of audience
 • Full audience age-gender split
 • Influencers true reach
Audience Interests
 • Finance & Economics
  87%
 • Cinema & Actors/actresses
  87%
 • Trainers & Coaches
  87%
 • Full audience interests list
Check advertising performance
Brand Mentions
 • Estimated post price
 • Advertising post freq
 • Non-ad post freq
 • Native ad performance
Check for fake followers and engagements
Instagram Follower Growth for 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑
+82 followers last 4 weeks
+0.36%
 • Follow/unfollow patterns analysis
 • Following graph
 • Organic growth check
Instagram Account Activity
Avg Likes
658
Avg Comments
19
 • Engagement analysis
 • Engagement authenticity check
 • Comment pods check
Similar accounts
Suggested accounts
Free report for Instagram account owners
including
Instagram Audience Demographic

Check @page_davara_nerwaya audience demographics. Full report shows percentage for top-5 countries, top-5 cities, states breakdown for US, core gender, and top-5 languages.

@page_davara_nerwaya audience quality analytics

Get in-depth analysis of the quality of audience and find fake or ghost followers numbers. The report will show the number of real people and influencers, the percentage of mass followers and suspicious accounts.

Audience age and gender

Evaluate the percentage of target age group and gender among @page_davara_nerwaya audience. The report will show the percent of each age-gender group and overall split.

FAQ: Instagram Stats for page_davara_nerwaya Instagram Account

Eager to learn more about the @page_davara_nerwaya Instagram followers? Or maybe you need to review the engagement rate and other vital metrics of 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 Instagram account since you want to collaborate with them? There could be a lot of reasons why you might be interested in learning the 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 analytics data. But no matter the cause, we prepared this small and insightful FAQ to answer the most popular questions about 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 Instagram statistics.

How to browse @page_davara_nerwaya Instagram statistics?

You can conduct a full-fledged and in-depth analysis of 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑’s account and review its Instagram Analytics while analyzing the most crucial and essential metrics (like authentic engagement, audience quality score, and many other indicators) in the full HypeAuditor Instagram report.

What kind of @page_davara_nerwaya Instagram stats are available?

As we have briefly mentioned above, there are many insightful data and metrics for you to review for any given Instagram account. Such core metrics as the audience demographics and interests, follower growth, engagement rate, comment authenticity, and sponsored posts performance are available. The list doesn’t end there, as there are a lot of other essential metrics. But exactly with these statistics, you can easily monitor 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 Instagram analytics via the complete Instagram Analytical Report.

How many followers does 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 have on Instagram?

@page_davara_nerwaya Instagram follower count is currently at 23.1K followers. And just like any other Instagram account, the total number of followers is constantly changing. So if you want to understand how actively an Instagram account, such as 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑, is growing, you are able to do so in the HypeAuditor Instagram report.

What is the engagement rate of 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑’s Instagram Account?

The engagement rate of @page_davara_nerwaya Instagram account is 2.89%. Typically, the engagement rate metric determines how actively the audience engages with the influencer’s content. That will show how much impact an influencer can potentially make upon promoting or advertising a specific product via their Instagram account.

How much does 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 make per Instagram post?

Everything that somehow concerns such questions as how much does 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 make per instagram post, story, or even what’s 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 net worth - can be freely reviewed in our full report. Simply upgrade your access to review more insightful data on millions of other social influencer accounts. That way, you’ll be able to compare and decided on the right collaborator who will be suitable for your business.

What is the average likes count on @page_davara_nerwaya’s Instagram Posts?

The average amount of likes is around 658 per post. However, to better understand how a particular account performs or, in this case, @page_davara_nerwaya instagram works, it’s vital to be focusing on the level of engagement, not just 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 most liked Instagram post. Since that metric will show just how much percentage of the audience is actively involved with the content creator content. That fact alone may completely change your social influencer strategy.

How many comments on average does @page_davara_nerwaya receive per Instagram Post?

The moderate comments are 19 per post. There is no doubt that the number of comments is one of the most blatant indicators to understand how active the audience of an Instagram account is, similar to the 👑پەیچێ دەفەرا نێروەییا👑 Instagram. However, besides the number of comments, it’s even more critical to track the overall engagement level and the authenticity of the comments. There are a lot of accounts that may claim that they have a large number of followers. But what you may not understand is that some of these followers may turn to be bots.