دکتر فرشید درویش دماوندی
@dr.darvishdamavandi Iran Persian
View dr.darvishdamavandi’s contacts

Instagram Stats & Analytics for دکتر فرشید درویش دماوندی (@dr.darvishdamavandi)

Followers
32.6K
Engagement Rate 
1.69%
Business & Careers
🔴دارای بورد تخصصی پوست،مو و زیبایی کلینیک یاس سفید‌:صبح و عصر۳۲۴۴۱۱۸۳ مطب،ساختمان مادر:شب ۳۲۴۶۰۷۱۹ ۰۹۱۳۵۳۰۲۲۲۳ ۰۹۱۳۶۷۹۰۰۷۹ #لیزر #جراحی_پوست #کاشت_مو
Date updated on 3/15/202315:30:35
 • Worldwide
  #746,175
  Global rank
 • Iran
  #56,343
  Country rank
 • N/A
  Category rank
Instagram Analytics for دکتر فرشید درویش دماوندی

Here’re Instagram account statistics for dr.darvishdamavandi. The audience size of dr.darvishdamavandi is 32.6K followers. The account gained 0 new followers in the four last weeks. The Engagement Rate is 1.69%. The average number of likes and comments per Instagram post created by دکتر فرشید درویش دماوندی is 539 and 25 respectively. dr.darvishdamavandi publishes content mostly about Business & Careers.

Register for FREE to view full report

Check Instagram audience demographics
Audience Demographics
 • Audience countries, cities and states
 • Languages of audience
 • Full audience age-gender split
 • Influencers true reach
Audience Interests
 • Finance & Economics
  87%
 • Cinema & Actors/actresses
  87%
 • Trainers & Coaches
  87%
 • Full audience interests list
Check advertising performance
Brand Mentions
 • Estimated post price
 • Advertising post freq
 • Non-ad post freq
 • Native ad performance
Check for fake followers and engagements
Instagram Follower Growth for دکتر فرشید درویش دماوندی
0 followers last 4 weeks
0%
 • Follow/unfollow patterns analysis
 • Following graph
 • Organic growth check
Instagram Account Activity
Avg Likes
539
Avg Comments
25
 • Engagement analysis
 • Engagement authenticity check
 • Comment pods check
Similar accounts
Suggested accounts
Free report for Instagram account owners
including
Instagram Audience Demographic

Check @dr.darvishdamavandi audience demographics. Full report shows percentage for top-5 countries, top-5 cities, states breakdown for US, core gender, and top-5 languages.

@dr.darvishdamavandi audience quality analytics

Get in-depth analysis of the quality of audience and find fake or ghost followers numbers. The report will show the number of real people and influencers, the percentage of mass followers and suspicious accounts.

Audience age and gender

Evaluate the percentage of target age group and gender among @dr.darvishdamavandi audience. The report will show the percent of each age-gender group and overall split.

FAQ: Instagram Stats for dr.darvishdamavandi Instagram Account

Eager to learn more about the @dr.darvishdamavandi Instagram followers? Or maybe you need to review the engagement rate and other vital metrics of دکتر فرشید درویش دماوندی Instagram account since you want to collaborate with them? There could be a lot of reasons why you might be interested in learning the دکتر فرشید درویش دماوندی analytics data. But no matter the cause, we prepared this small and insightful FAQ to answer the most popular questions about دکتر فرشید درویش دماوندی Instagram statistics.

How to browse @dr.darvishdamavandi Instagram statistics?

You can conduct a full-fledged and in-depth analysis of دکتر فرشید درویش دماوندی’s account and review its Instagram Analytics while analyzing the most crucial and essential metrics (like authentic engagement, audience quality score, and many other indicators) in the full HypeAuditor Instagram report.

What kind of @dr.darvishdamavandi Instagram stats are available?

As we have briefly mentioned above, there are many insightful data and metrics for you to review for any given Instagram account. Such core metrics as the audience demographics and interests, follower growth, engagement rate, comment authenticity, and sponsored posts performance are available. The list doesn’t end there, as there are a lot of other essential metrics. But exactly with these statistics, you can easily monitor دکتر فرشید درویش دماوندی Instagram analytics via the complete Instagram Analytical Report.

How many followers does دکتر فرشید درویش دماوندی have on Instagram?

@dr.darvishdamavandi Instagram follower count is currently at 32.6K followers. And just like any other Instagram account, the total number of followers is constantly changing. So if you want to understand how actively an Instagram account, such as دکتر فرشید درویش دماوندی, is growing, you are able to do so in the HypeAuditor Instagram report.

What is the engagement rate of دکتر فرشید درویش دماوندی’s Instagram Account?

The engagement rate of @dr.darvishdamavandi Instagram account is 1.69%. Typically, the engagement rate metric determines how actively the audience engages with the influencer’s content. That will show how much impact an influencer can potentially make upon promoting or advertising a specific product via their Instagram account.

How much does دکتر فرشید درویش دماوندی make per Instagram post?

Everything that somehow concerns such questions as how much does دکتر فرشید درویش دماوندی make per instagram post, story, or even what’s دکتر فرشید درویش دماوندی net worth - can be freely reviewed in our full report. Simply upgrade your access to review more insightful data on millions of other social influencer accounts. That way, you’ll be able to compare and decided on the right collaborator who will be suitable for your business.

What is the average likes count on @dr.darvishdamavandi’s Instagram Posts?

The average amount of likes is around 539 per post. However, to better understand how a particular account performs or, in this case, @dr.darvishdamavandi instagram works, it’s vital to be focusing on the level of engagement, not just دکتر فرشید درویش دماوندی most liked Instagram post. Since that metric will show just how much percentage of the audience is actively involved with the content creator content. That fact alone may completely change your social influencer strategy.

How many comments on average does @dr.darvishdamavandi receive per Instagram Post?

The moderate comments are 25 per post. There is no doubt that the number of comments is one of the most blatant indicators to understand how active the audience of an Instagram account is, similar to the دکتر فرشید درویش دماوندی Instagram. However, besides the number of comments, it’s even more critical to track the overall engagement level and the authenticity of the comments. There are a lot of accounts that may claim that they have a large number of followers. But what you may not understand is that some of these followers may turn to be bots.