الي اضيفه يرد الاضافه
@jr.hk Arabic
Voir les contacts de jr.hk

Instagram Stats & Analytics for الي اضيفه يرد الاضافه (@jr.hk)

 PDF
Abonnés
28.5K
Taux d'engagement 0.37%
ماتوقعت الخيانه من اعز الناس عندي ماتوقققعت انها توصل مع،حد الخيانه، وين عهددده،يوم عاهدني وحط يده بيدي خانه عهد يوم، قلبي صار في يده امانه
Analyses Instagram de الي اضيفه يرد الاضافه

Voici les statistiques du compte Instagram de jr.hk. La taille du public de jr.hk est de 28.5K followers. Ce compte a gagné -18 nouveaux followers dans les quatre dernières semaines. Son Taux d'Engagement est de 0.37%. La moyenne de likes et de commentaires par publication Instagram de الي اضيفه يرد الاضافه est respectivement de 102 et de 4. jr.hk publie principalement du contenu en lien avec .

Inscrivez-vous GRATUITEMENT pour voir le rapport complet

Regardez les données démographiques du public sur Instagram
Démographie de l'audience
 • Audience countries, cities and states
 • Languages of audience
 • Full audience age-gender split
 • Influencers true reach
Centres d'intérêts du public
 • Finance & Économie
  87%
 • Cinéma et Acteurs/Actrices
  87%
 • Formateurs & Entraîneurs
  87%
 • Full audience interests list
Vérifier les performances publicitaires
Mentions de marque
 • Estimated post price
 • Advertising post freq
 • Non-ad post freq
 • Native ad performance
Vérifier les faux followers et engagements
Croissance des abonnés Instagram pour الي اضيفه يرد الاضافه
-18 followers les 4 dernières semaines
-0.0632%
 • Follow/unfollow patterns analysis
 • Following graph
 • Organic growth check
Activité du compte Instagram
Moyenne des 'J'aime'
102
Moyenne des commentaires
4
 • Engagement analysis
 • Engagement authenticity check
 • Comment pods check
Voir le rapport complet GRATUITEMENTRapport gratuit pour les propriétaires d'un compte Instagram
incluant
Données démographiques du public Instagram

Vérifiez les données démographiques du public de @jr.hk. Le rapport complet indique le pourcentage des cinq principaux pays, des cinq principales villes, la répartition des États américains, le genre principal et les cinq principales langues.

analyses de la qualité du public de @@jr.hk

Obtenez une analyse approfondie de la qualité de l'audience et découvrez les faux abonnés et les abonnés fantômes. Le rapport vous montrera le nombre de vraies personnes et des influenceurs parmi les abonnés, le pourcentage de "mass followers" et les comptes suspects.

Audience par genre et âge

Évaluez le pourcentage du groupe d'âge et du genre ciblés parmi le public de @jr.hk. Le rapport indiquera le pourcentage de chaque groupe d'âge, de genre et la répartition globale.

FAQ: Instagram Stats for jr.hk Instagram Account

Eager to learn more about the @jr.hk Instagram followers? Or maybe you need to review the engagement rate and other vital metrics of الي اضيفه يرد الاضافه Instagram account since you want to collaborate with them? There could be a lot of reasons why you might be interested in learning the الي اضيفه يرد الاضافه analytics data. But no matter the cause, we prepared this small and insightful FAQ to answer the most popular questions about الي اضيفه يرد الاضافه Instagram statistics.

 • How to browse @jr.hk Instagram statistics?

  You can conduct a full-fledged and in-depth analysis of الي اضيفه يرد الاضافه’s account and review its Instagram Analytics while analyzing the most crucial and essential metrics (like authentic engagement, audience quality score, and many other indicators) in the full HypeAuditor Instagram report.

 • What kind of @jr.hk Instagram stats are available?

  As we have briefly mentioned above, there are many insightful data and metrics for you to review for any given Instagram account. Such core metrics as the audience demographics and interests, follower growth, engagement rate, comment authenticity, and sponsored posts performance are available. The list doesn’t end there, as there are a lot of other essential metrics. But exactly with these statistics, you can easily monitor الي اضيفه يرد الاضافه Instagram analytics via the complete Instagram Analytical Report.

 • How many followers does الي اضيفه يرد الاضافه have on Instagram?

  @jr.hk Instagram follower count is currently at 28.5K followers. And just like any other Instagram account, the total number of followers is constantly changing. So if you want to understand how actively an Instagram account, such as الي اضيفه يرد الاضافه, is growing, you are able to do so in the HypeAuditor Instagram report.

 • What is the engagement rate of الي اضيفه يرد الاضافه’s Instagram Account?

  The engagement rate of @jr.hk Instagram account is 0.37%. Typically, the engagement rate metric determines how actively the audience engages with the influencer’s content. That will show how much impact an influencer can potentially make upon promoting or advertising a specific product via their Instagram account.

 • How much does الي اضيفه يرد الاضافه make per Instagram post?

  Everything that somehow concerns such questions as how much does الي اضيفه يرد الاضافه make per instagram post, story, or even what’s الي اضيفه يرد الاضافه net worth - can be freely reviewed in our full report. Simply upgrade your access to review more insightful data on millions of other social influencer accounts. That way, you’ll be able to compare and decided on the right collaborator who will be suitable for your business.

 • What is the average likes count on @jr.hk’s Instagram Posts?

  The average amount of likes is around 102 per post. However, to better understand how a particular account performs or, in this case, @jr.hk instagram works, it’s vital to be focusing on the level of engagement, not just الي اضيفه يرد الاضافه most liked Instagram post. Since that metric will show just how much percentage of the audience is actively involved with the content creator content. That fact alone may completely change your social influencer strategy.

 • How many comments on average does @jr.hk receive per Instagram Post?

  The moderate comments are 4 per post. There is no doubt that the number of comments is one of the most blatant indicators to understand how active the audience of an Instagram account is, similar to the الي اضيفه يرد الاضافه Instagram. However, besides the number of comments, it’s even more critical to track the overall engagement level and the authenticity of the comments. There are a lot of accounts that may claim that they have a large number of followers. But what you may not understand is that some of these followers may turn to be bots.