Influencer
Kategorie
Abonnenten
Land der Zielgruppe
Durchschnitt Ansichten
Durchschnitt Reaktionen
Durchschnitt Kommentare
1
Parole de chat @faireset2
Pets
1.4MFrance220.8K19.2K782
2
Master et Kenny le Husky @Master et Kenny le Husky
Pets
211.4KFrance107.1K8.9K699
3
Etienne LGF @guepesfrelons
Pets
402.1KFrance203.7K5.8K473
4
Zapping Sauvage @zappingsauvage
Pets
2.1MFrance92.9K2.3K163
5
National Geographic Wild France @NatGeoTvWild
Pets
1.1MFrance37.4K1.3K306